ყველა ბავშვისთვის სკოლის დაწყება და ახალ სასკოლო, საგანმანათლებლო გარემოში ტრანზიცია მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ მოვლენას წარმოადგენს. ბავშვები სწორედ ამ პერიოდში სწავლობენ დროის მართვას, რაშიც საყვარელი აქსესუარი - საათი ეხმარებათ.